Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden op al onzer producten, ongeacht of deze via deze website, via publiekelijke sites als marktplaats of via andere wegen worden verstrekt of gekocht. Deze algemene voorwaarden zijn ook van kracht zodra Parts4Airsoft, in onderling overleg met de klant, de bestelling heeft geplaatst via de website. Zowel klant (koper), als leverancier (Parts4Airsoft = verkoper) zijn onoverkomelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden en dienen zicht ten alle tijden hieraan te houden.

Parts4Airsoft© is een handelsnaam van drab VOF©.

Algemene informatie:
Parts4Airsoft verkoopt uitsluitend generieke producten. Wij verkopen géén replica`s en géén internals noodzakelijk om een replica functioneel te krijgen / op te bouwen. Zoekt u replica`s of noodzakelijke internals, dan dient u contact op te nemen met speciale verkopers welke hiervoor gecertificeerd zijn. Denk eraan dat u, om in het bezit te mogen zijn van een Airsoft replica, lid dient te zijn van de NABV (NL).

Productinformatie:
Bij ieder product vindt u een beknopte omschrijving van het product zelf. Alle producten worden onderworpen aan een strikte, gedegen kwaliteitscontrole voordat ze in ons assortiment opgenomen worden.
Als klant dient u altijd verstanding om te gaan met de gekochte producten.

Prijzen:
Parts4Airsoft tracht zo laag mogelijk prijzen te hanteren. Dit betekent dat Parts4Airsoft sterk afhankelijk is van de inkoopprijzen en dat zodoende de verkoopprijzen kunnen fluctueren. Mocht op een externe website een andere prijs aangegeven zijn dan op de website, dan geldt ten alle tijden de prijs op de website www.Parts4Airsoft.nl / .com / .be of andere extensies.
Is de prijs gedurende een dag of andere tijdsperiode verandert, dan geldt altijd de nieuwe prijs. Voor bestelde artikelen welke reeds betaald zijn geldt de afgesproken prijs.

Voor zakelijke afnemers: Voor alle prijzen geldt een BTW van 0%: facturen zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB

Verzendingen:
Kleinere producten worden verzonden in (bubbel)enveloppen of koerierszakken en per post. Grotere verzendingen worden verpakt in koerierszakken, of kartonnen doosjes en worden indien nodig per pakketpost verzonden. Om het milieu te sparen en tevens de verzendkosten te drukken hergebruiken wij doosjes welke wij verzamelen. Dit zijn gewoon nette, correcte kartonnen dozen. Echter kan er een ander opschrift op het karton staan. Ongeacht de herkomst van deze dozen; het betreffen alleen nette, schone dozen.

De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren en/of invullen van zijn of haar adresgegevens. Kosten of schade veroorzaakt door verkeerd opgegeven (adres)gegevens vallen onder de verantwoording van de klant (koper).

Levertijd:
Alle orders worden binnen na 1-3 werkdagen verzonden volgend op de dag dat de betaling van de complete order ontvangen is. Orders worden pas verzonden zodra deze compleet zijn; wanneer een product in backorder is (niet voorradig), dan wordt de gehele order verzonden zodra het uitverkochte product weer op voorraad is. De levertijd is bij uitverkochte producten ongeveer 3 weken na ontvangst van betaling (dit is een richtlijn, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden).

Op enkele maatwerk producten zit een standaard levertijd. Dit is in de artikelomschrijving beschreven. Ook deze levertijd betreft een richtlijn waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Retourzendingen:
Het retour sturen van gekochte artikelen is alleen mogelijk in ongeopende of verzegelde en originele verpakking èn alleen na onderling overleg met Parts4Airsoft. Conform wettelijke bepalingen heeft u 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode van 14 dagen bent u gerechtigd het product retour te zenden zonder opgave van reden, mits ongebruikt, ongeopend, onbeschadigd en met intacte verzegeling. En mits het product uit voorraad is gekocht. Koopt u een product welke niet op voorraad is (herkenbaar aan voorraad 0 èn een levertijd als opmerking bij het product in de winkelwagen), dan telt dit als een gerichte bestelling voor u. In dit geval vervalt de standaard 14 dagen retourrecht. Deze order wordt gezien als een maatwerk order en wordt ook als dusdanig behandeld.

Voor het retourneren van beschadigde producten gelden andere regels, nl:

Geopende verpakkingen, alle kledingstukken (waaronder sjaals, mutsen, facemasks (en andere producten welke in direct contact komen met huid en/of haar), microfoons, koptelefoons, drinkgerei (o.a. waterflessen, camelbaks en toebehoren), gebruikte producten en producten welke bij standaard gebruik contact maken met het lichaam kunnen om hygiënische redenen niet retour gezonden worden wanneer de verzegeling van de verpakking is verbroken (en/of de verpakking is geopend). Slings, veters, paracord-armbanden vallen in deze ook onder de kledingstukken.
Ook software kan niet retour gezonden worden, ook niet in ongeopende verpakking. Elektrische producten en software kunnen uitsluiten geruild worden in verzegelde verpakking. Wanneer de zegel verbroken is, vervalt het retourrecht. Alle elektronische producten worden vóór verzending gecontroleerd op functionaliteit. Dit is te herkennen aan de groene QA sticker.
Accu`s en Batterijen kunnen niet geretourneerd worden.
Gereedschappen kunnen eveneens uitsluitend geretourneerd worden in ongeopende verpakking, met intacte verzegeling en dus ongebruikt.
Voor ieder product geldt: wanneer de zegel verbroken is, vervalt het retourrecht op basis van de 14 dagen bedenktijd, ongeacht het product.

Wanneer producten uit de originele verpakking gehaald zijn, echter wel vallen onder het retour recht, worden vergoed naar rest-waarde. Deze rest-waarde ligt in het algemeen op ongeveer 50% van de verkoopprijs. Dit is product-afhankelijk en kan zodoende per product verschillen.

Alle terugbetalingen, indien hier sprake van is en om welke redenen dan ook, geschieden in de vorm van een kortingscode/tegoedbon te spenderen in de Parts4Airsoft Webshop en worden binnen 14 dagen voldaan of voor u aangemaakt.

Schade en diefstal:
Parts4Airsoft is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, diefstal of onvolkomenheden aan het verkochte product ontstaan door externe factoren of veroorzaakt door derden.

Heeft u een beschadigd of kapot product ontvangen? Neem dan in eerste instantie contact op met Parts4Airsoft binnen 3 dagen na ontvangst van het product. Maak direct foto`s van de schade en van bijhorende verpakking, bij voorkeur wanneer deze nog ongeopend is.
De afhandeling hangt af van de schade, van de veroorzaker en van het product. Bij verzendschade dient u direct foto`s te maken van de schade nog voordat u het product in gebruik neemt.
Alle schades en klachten worden uitsluitend per email afgehandeld. Telefonisch behandelen wij geen klachten of problemen.

Na de, in deze algemene voorwaarden, gestelde periodes vervallen alle vormen van garantie, teruggave e.d.

Raakt uw product verloren tijdens verzending, wordt de inhoud gestolen of raakt deze beschadigd? Dan is de afhandeling hiervan afhankelijk van de verzendmethode.

Op het moment dat uw bestelling niet (binnen een paar werkdagen (di-vr) nadat u de verzendbevestiging heeft ontvangen) aan is gekomen en u meldt dit als zijnde een niet ontvangen bestelling, gaat een wachttijd van 14 dagen in wanneer dit brievenbuspost betreft. In deze periode van 14 dagen neemt Parts4Airsoft contact op met de PostNL. Wanneer na deze periode het pakket nog steeds niet terecht is zal gekeken worden voor een passende oplossing. Bij pakketverzendingen kan meteen gekeken worden naar een passende oplossing.
Wenst u zekerheid? Kies dan voor verzekerde/aangetekende verzending.

Verzekerde verzending.
Standaard worden alle producten onverzekerd verzonden. Indien u wenst gebruik te maken van verzekerde verzending dan dient u dit alvorens het betalen van de bestelling aan te geven. Parts4Airsoft past de factuur dan aan. Let op: verzekerde verzending is duurder dan onverzekerde verzending.

Productinformatie
Om inkoop- en verzendkosten te besparen worden vrijwel alle producten verzonden zonder verpakking en/of zonder gerichte omschrijving. Alle omschrijvingen en specifieke, noemenswaardige eigenschappen zijn te vinden in de productomschrijving op de website. Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van gekochte producten. Twijfelt u over de geschiktheid van het product of biedt de website niet genoeg informatie? Neem dan contact op met Parts4Airsoft.
Wanneer bij producten geen specifiek doel-merk of doel- merken benoemd worden waarvoor het product bestemd is, dan betreft het een `universeel` product. Universeel betekent in deze dat het betreffende product ontworpen is om te passen op de meerderheid van de merken (bijv. merken replica`s). Het kan zijn dat het gekochte product niet perfect geschikt is voor uw merk of type. In dat geval dient u lichte aanpassingen te verrichten aan het product. Het kopen van `universele` producten is voor eigen risico betreffende toepasbaarheid in uw situatie. Gebruikte producten welke ogenschijnlijk niet passen omdat deze `universeel` zijn en een minimale hoeveelheid afwijken t.o.v. het bestemde merk kunnen niet geretourneerd worden met voorgaande als grondreden.

Kwaliteit:
Parts4Airsoft doet zijn uiterste best kwalitatief hoogstaande producten verkopen. Zodoende worden alle producten voor verkoop getest en/of gecontroleerd. Ofwel alles wordt nagekeken alvorens te verzenden.
Mits anders aangegeven worden vrijwel alle producten verkocht zonder verpakking. U bent zelf verantwoordelijk na te gaan of een gekocht product geschikt is voor het gewenste doel. Producten welke beschikken over een verpakking kunnen alleen geruild worden in ongeopende, originele verpakking. Een plastic gripzak telt hierbij ook als verpakking.

Garantie:
Juridisch heeft u recht op een deugdelijk product. Dit betekent dat u mag verwachten dat het product onder normale omstandigheden en bij normaal gebruik voor een logische termijn te gebruiken moet zijn. Omdat dit per product verschillend is zijn hier geen wettelijke termijnen voor vastgelegd.

Op alle gebruiksvoorwerpen verkocht via door Parts4Airsoft zit een beperkte, product afhankelijke garantie. Dit betekent dat u, zoals aangeven, recht heeft op een deugdelijk, werkzaam product bij ontvangst. Heeft u een ondeugdelijk product ontvangen dan krijgt u 14 dagen de tijd om dit te melden. Na 14 dagen vervallen standaard alle rechten op garantie. Wordt de afwijking binnen 14 dagen gemeld, dan zijn uw rechten en de bewuste afhandeling nog steeds afhankelijk van het type afwijking en de situatie. Binnen 14 dagen melden geeft dus per definitie geen recht op garantie, daar aangenomen mag worden dat u een functionerend product heeft ontvangen.

Gaat een product kapot tijdens gebruik hiervan (na de genoemde 14 dagen) dan wordt per situatie gekeken of een oplossing op zijn plaats is en wat deze dan zou zijn. Dit omdat niet aantoonbaar gemaakt kan worden of correct of incorrect is omgegaan met het product. Zoals aangegeven is dit product en situatie afhankelijk.

Voor elektronica-artikelen geldt sowieso dat vanaf de eerste ingebruikname de genoemde mogelijke garanties komen te vervallen, ook binnen de genoemde 14 dagen. Alle elektronica artikelen worden voor verzending getest en na goedkeuring voorzien van een groene QA-sticker waarmee aantoonbaar gemaakt wordt dat het product werkend verzonden is. Tevens worden deze artikelen voorzien van garantie-scheurzegel. Verbreken van deze zegel heeft direct invloed op een eventuele garantie.

Gezien bovenstaande wordt geadviseerd ontvangen product direct bij ontvangst te testen. Let wel: de definitie van testen en gebruiken is verschillend.
- Testen kan bijvoorbeeld het testen op functionaliteit van een headset zijn door deze even op de portofoon aan te sluiten en te proberen.
- Het gebruiken kan bijvoorbeeld zijn het bevestigen van de headset op de outfit en het gebruiken van de headset tijdens een Airsoft skirm.

Schades opgelopen tijdens gebruik vallen sowieso buiten iedere vorm van garantie.

Retourbeleid:
Er zijn diverse retour-scenario`s:
1- retour binnen 14 dagen bedenktijd: volledige aankoopbedrag terug
2- retour kapot of incorrect geleverd product binnen 3 dagen: zie onder
3- retour product kapot gegaan binnen 5 werkdagen na levering: zie onder
4- retour meer dan 14 dagen na levering

1- Indien u uw bestelling wenst te retourneren naar aanleiding van de 14 dagen bedenktijd, dan worden zowel het aankoopbedrag als de verzendkosten (mits de hele order geretourneerd wordt) vergoed (tegoedbon). Gemaakte verzendkosten voor het retour zenden van het product en bijhorende verantwoordelijkheden zijn voor rekening van de klant.
Stuurt u n.a.v. de 14 dagen bedenktijd een product retour, maar blijkt de originele verpakking geopend en/of beschadigd en/of de verzegeling is verbroken, dan is Parts4Airsoft gerechtigd om hiervoor een waardevermindering in rekening te brengen. Het product is immers minder waard zonder originele verpakking. In het algemeen wordt hiervoor gerekend met een 50% waardedaling. Dit verschil bedrag zal in mindering worden gebracht op het totale retour bedrag.
Wordt een deel van een order retour gezonden n.a.v. de 14 dagen bedenktijd, dan worden uitsluitend bijhorende productkosten vergoed. Verzend- & betaalkosten worden niet gerestitueerd.

Part4Airsoft hanteert een minimaal te spenderen orderbedrag van €3 (excl. verzend- & betaalkosten). Wanneer ten gevolge van een retour het nieuwe orderbedrag onder dit minimum bedrag zou komen, dan wordt het orderbedrag van de restant order gelijk getrokken aan het minimum bedrag. Het verschil bedrag zal in mindering gebracht worden op het te vergoeden bedrag. (Stel u koopt voor €4,50 aan producten en wenst na ontvangst voor €2,50 aan producten te retourneren n.a.v. de wettelijke 14 dagen bedenktijd, dan is het te restitueren bedragen niet €2,50, maar €1,50 (€4,50 minus €3,00 (het minimale orderbedrag).)

2- Is uw bestelling of een deel van uw bestelling beschadigd of incorrect geleverd? Dan heeft u 3 dagen de tijd om hierop te reageren. Beschrijf in een email het probleem, maak foto`s en vermeldt uw ordernummer. Per bestelling wordt gekeken wat de beste oplossing is. Indien het een gedeelte van de bestelling betreft, dan worden verzendkosten niet vergoed. Schades worden alleen in behandeling genomen op vertoon van duidelijke foto`s.

3- Indien een product binnen 14 dagen na ontvangst kapot gaat tijdens het testen hiervan dan wordt per geval bekeken hoe dit wordt opgelost. Bijkomende schades, dus schades aan andere producten of spullen worden niet vergoed. Voorgaande is geen garantie tot compensatie of in behandeling name van de schade. Bekeken wordt of een tegemoetkoming op zijn plek is, daarna wordt bepaald welke acties verder ondernomen worden. Beschadigingen veroorzaakt door gebruik vallen buiten garanties en retourrechten.

4- Ná 14 dagen vervallen alle garanties. Klachten betreffende productie na deze periode worden per situatie bekeken en behandeld.

Bent u niet tevreden over het geleverde product, en Parts4Airsoft beaamt, na eigen controle (dit kan ook middels email contact en foto`s), dit probleem; dàn kan besloten worden de klant vrij te stellen van gemaakte kosten (verzendkosten alleen indien het de gehele verzending betreft).
Indien u het product wenst te retourneren, dan dienen de producten in dezelfde staat bij Parts4Airsoft aan te komen zoals dat ze aan u verzonden hebben. In dít geval bent u als klant verantwoordelijk voor de verzending en eventuele schade hieraan, diefstal of verlies.

In eerste instantie draait de klant op voor de kosten van deze retourzending (deze kunnen niet hoger zijn dan de door Parts4Airsoft berekende verzendkosten). Indien de retourzending in goede orde wordt ontvangen, wordt het product grondig geïnspecteerd. Indien blijkt dat het product onterecht retour gezonden is krijgt de klant het product (in overleg) weer terug: kosten koper.

Als blijkt dat het product inderdaad stuk of beschadigd verzonden is, en Parts4Airsoft dus aantoonbaar in gebreke is gebleven, dan zal Parts4Airsoft contact met u opnemen om een regeling te treffen. Bijvoorbeeld geld terug in de vorm van een kortingscode; inclusief de door u gemaakt verzendkosten (indien verder geen andere producten geleverd zijn). Of Parts4Airsoft stuurt een nieuw exemplaar op en met vergoeding van de door u betaalde verzendkosten. Voorgenoemde zijn mogelijkheden. De daadwerkelijke afhandeling wordt per bestelling bekeken. Afhandelingen van verschillende bestellingen kunnen niet met elkaar vergeleken worden.

Heeft u een product ontvangen welke niet naar tevredenheid is; het product is beschadigd of compleet anders dan aangegeven op de website, maar de periode van 3 en/of 14 dagen na ontvangst van het product is reeds verstreken? Dan gelden natuurlijk andere regels. In feite gaat u, na deze periode van 14 dagen, stilzwijgend akkoord met hetgeen geleverd is. In dit geval is Parts4Airsoft niet verplicht om tot een oplossing te komen. Echter is dit natuurlijk wel bespreekbaar en wordt dit per geval bekeken.

Heeft u het defect zelf veroorzaakt, dan draagt Parts4Airsoft geen verantwoordelijkheid over de retourzending en/of vervanging van dit product. Ook indien dit binnen 3 dagen na ontvangst van het product gebeurt, maar te laat gemeld wordt.

Wanneer het opsturen van een nieuwe product niet opweegt tegen de bijhorende verzendkosten, dan gaat Parts4Airsoft over op het terugbetalen van het aankoopbedrag in de vorm van een kortingscode/cadeaubon te spenderen in de Parts4Airsoft Webshop. Bovenstaande beslissing is in handen van Parts4Airsoft en is onbetwistbaar..

Let op! U heeft 3 dagen, na ontvangst van het product, de tijd om te reageren op een kapot, beschadigd of afwijkend product. Na deze periode van 3 dagen wordt het probleem beschouwd als `schade opgelopen tijdens gebruik`. U dient direct na het constateren van het defect of de schade hiervan duidelijke foto`s te maken en deze aan te bieden aan Parts4Airsoft.

Actieproducten kunnen NIET geruild worden. Actie producten betreffen producten waarvoor een tijdelijk verlaagde actieprijs geldt of waar gratis extra zaken aan gekoppeld zijn (bijv. tegoedbonnen welke onderdeel uitmaken van een actie)

Maatwerk bestellingen kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden. Ook niet tijdens de levertijd. De producten zijn immers speciaal voor u besteld en zijn daarmee `op maat aangemaakt`.

Facturatie & verwerkingskosten:
Wanneer u als klant akkoord gaat met een geleverde offerte cq. prijsopgave of indien een koop, bijvoorbeeld per email, wordt gesloten met Parts4Airsoft, dan geldt deze koop als officieel bevestigd. Dit geldt ten alle tijde, ook wanneer nog geen betalingsgegevens verzonden zijn. Simpel gezegd: akkoord = akkoord.
Indien u als klant na het desbetreffende akkoord toch wenst de koop te ontbinden, zonder dat hier een geldige, gegronde reden voor is, dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen eenmaal €1,75 plus €0,75 per email na de eerste email verzonden door Parts4Airsoft betreffende de afgesloten overeenkomst.

Bestelling annuleren:
Indien u een geplaatste, doch nog niet geleverde bestelling (2 artikelen of minder) wenst te annuleren, dan is dit mogelijk zonder reden van opgaaf en zonder extra kosten. Echter, bij grote, nog niet geleverde, bestellingen (meer dan 2 artikelen), of bij meerdere bestellingen over een periode van maximaal 2 weken, zijn wij genoodzaakt verwerkings- & adminstratiekosten te rekenen. Deze kosten bedragen €1,00 per geannuleerd product + €0,75 per order. (annuleringskosten van 2 orders met opgeteld 3 producten bedragen dan 3x €1,00 + 2x €0,75 = €4,50)

Maatwerk bestellingen waar een levertijd op zit kunnen niet geannuleerd worden tijdens de levertijd. De producten zijn immers speciaal voor u besteld en zijn op maat gemaakt.

Bestelling niet ontvangen
De kans bestaat altijd dat een verzending/bestelling zijn eindbestemming niet bereikt. Als webwinkel hebben wij er geen baat bij bestellingen niet te verzenden. Zodoende is het aannemelijk dat wij alle te verzenden orders ook daadwerkelijk verzenden.
Is uw bestelling kwijtgeraakt? De kans is groot dat deze in een andere posttraject terecht is gekomen, bijvoorbeeld door het opgeven van een foutief adres, een te kleine brievenbus of andere oorzaken. Dit traject kan enkele weken in beslag nemen. Zodoende kan pas na enkele weken (3 tot 4) bekeken worden of uw poststuk ècht kwijtgeraakt is, of dat deze retour afzender is gegaan. Tot die tijd kan helaas geen actie ondernomen worden.

Contact:
Als webwinkel hebben wij geen winkel-adres.
Alle vormen van contact vinden zoveel mogelijk plaats via e-mail. Dit is voor beide partijen de beste oplossing aangezien het geheel dan zwart-op-wit staat. Op deze manier kunnen fouten en/of miscommunicaties zo veel mogelijk voorkomen worden.
Schades, klachten en problemen worden uitsluitend afgehandeld via email. Telefonisch nemen wij deze niet in behandeling.
Onze bedrijfsgegevens zijn te vinden onder `Parts4Airsoft Webwinkel`

Rechten:
Foto`s, afbeeldingen en logo`s gebruikt op deze website zijn het directe bezit van Parts4Airsoft. Onrechtmatig gebruik hiervan, zonder toestemming, staan wij niet toe. Wij zullen er dan ook voor zorgen dat imitatie en duplicatie met alle mogelijke middelen bestreden worden. Dit alles om onduidelijkheden te voorkomen.


Door het plaatsen van een bestelling bij Parts4Airsoft gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden. Lees deze daarom eerst goed door alvorens u de koop afrond.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2021 parts4airsoft | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel